Bedriftsidrettens volleyballserie

 Vi er veldig glade for å  kunne invitere nye og gamle lag til MIX- serie i volleyball. Opplev gleden og fellesskap i lag med gode kollegaer og venner ved å delta med lag i volleyballserien. Vi kan tilby et variert volleyballtilbud for både nybegynnere og viderekomne.


Hvem kan delta:

Alle over 15 år kan delta på et bedriftslag. 

Aktive spillere over 30 år kan delta.

Aktive spillere under 30 år som arbeider for den bedriften den representerer kan delta.

Serien er åpen for Bedriftslag og Aktivitetslag med tilknytningsavtale


Påmelding:

All påmelding gjøres via TurneringsAdmin. Brukernavn og passord er det samme som på MinIdrett. Både Bedriftsidrettslag og tilknytningslag kan melde seg på seriespill.  Leder/lagleder må være registrert for å få tilgang til påmelding av lag. Nye lag må kontakte volleyballansvarlig i kretsen for opprette lag.

Pris:

Lag tilknyttet bedriftsidrettslag:  6600,-
Lag med tilknytningskontrakt:     8350,-

Hjemmelaget betaler dommer pr.kamp kr.350,- i dommerhonorar. Dommerhonoraret kan enten betales kontant eller via Vipps umiddelbart etter kamp. Alternativt kan dommerhonoraret settes inn på dommeren sin konto, med 1 ukes betalingsfrist. En justering av honoraret må påregnes i 2024


Reglement:

Reglement Volleyball 2023-2024.pdf

Hel-Volley.pdf


Terminliste og tabell:

1.divisjon

2.divisjon

3.divisjon

4.divisjon

5.divisjon


Forsikring:

Forsikring kan tegnes hos vår samarbeidspartner. Klikk her


Spørsmål vedrørende bedriftsvolleyballserien kan rettes til Marius Koldgrov på
epost: marius.koldgrov@bedriftsidretten.no  
mobil: 911 73 251