Bedriftsidrettens kanonballserier, Nærøysund 23/24

Etter et heidundranes seriespill sist høst ønsker Bedriftsidretten og Nærøysund kommunes Bedriftsidrettslag nå velkommen til oppstart av kanonballserie i Rørvik. På kanonballbanen finner man sine styrker uavhengig av form. En god konge er like viktig som en god unnasmetter. Vi gleder oss til en ny høst med bra spill og masse gøy.

Tid og sted
Onsdag kl 20.00-22.00. Serien spilles SinkabergHansen Arena i Rørvik. 

Oppstart og varighet
Onsdag 18. oktober 2023. Vi starter med en treningskveld før seriespillet starter uka etter. Serien varer fram til rundt vinterferien. Varighet på serien kan variere da det kommer an på antall påmeldte lag og eventuelle divisjoner. (Mulig det blir innledende kamper før vi deler opp i divisjoner. Antall påmeldte lag avgjør dette).

Påmelding og påmeldingsfrist
18. oktober.
Påmelding skjer her

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix (mixlag med minimum en kvinne på banen).

Priser :
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 3000
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 4500

Kampreglement og spilleregler
Reglement finnes her
6 spillere på ett lag (5 utespillere + 1 konge. Kampene spilles i 2 x 13 min. Dommere dømmer kampene. Bedriftsidretten stiller med baller av type Softball str 18. Kampene spilles bane på størrelse med volleyballbane.

Premiering
Første og andreplass premieres i hver divisjon. 

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web finner du her. (kommer)

Bøter og gebyr
1000 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. Påmeldingsavgift blir da ikke refundert. 
500 kr i gebyr for å ikke møte til kamp, eller om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles. Motstanderlagene og administrasjonen skal varsles. Dette er standard regler for seriespill.

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson:
Andrea Hagstrøm 99012514 eller andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no