Serien er nå under spill. Nytt seriespill blir det invitert til i vår. 

Bedriftsidrettens padelserie, Stjørdal høst 23
Spillet er lett å lære, de aller fleste opplever rask framgang og det er lett å bli bitt av basillen når man først har prøvd.

Tid og sted
Tirsdager kl 18.00-22.30, Hit padel Stjørdal

Oppstart og varighet
Oppstart tirsdag 17.oktober. Serien vil variere utfra antall påmeldte lag og om det er mange nok lag deler vi opp i divisjoner.

Påmelding
Meld på laget her
Påmeldingsfrist er satt til 05.september

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix (ingen krav til kjønnssammensetning)
Blir det over 10 lag deler vi opp i nivå.

Priser :
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 3000
- Ikke medlem: kr 4000

Kampreglement og spilleregler
Man spiller to mot to, men man kan kan være opp til flere spillere per lag.
Et lag kan benytte inntil 4 spillere på hver kamp. En spiller kan ikke spille på flere lag. En kamp varer i 90 minutter.
Les mer om våre spilleregler her: Reglement Padel

Premiering
Pokal til 1. og 2. plass

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart. Spilleplan og resultater på web finner du her.

Bøter og gebyr
Deltakeravgiften vil ikke bli refundert ved trekking av laget etter at laget er påmeldt. I tillegg blir det fakturert 1500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen da dette medfører mye ekstra jobb for administrasjonen. Bot på kr 750 blir fakturert til laget for å ikke møte til kamp uten å varsle administrasjonen og motstanderlaget innen 2 døgn før kampen skal avvikles. Dette er for å få best og mest mulig spill for alle. 

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping.
Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.
Kampene varer i 90 minutter. 

Kontaktperson
Andrea Rikstad Hagstrøm: mobil 99012514, andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no