Kulturstien fra Straumen til Jegtvolden - en godt tilrettelagt sti

Turen starter ved Muustrøparken ved å gå over den gamle steinbrua. Man fortsetter noen hundre meter før man tar til venstre inn Vangslivegen. Herfra er stien godt skiltet. Turen har asfalt som underlag den første kilometeren før det er grus og asfalt vekselvis. Etter å ha fulgt Vangslivegen og den begynner og helle oppover tar man av til venstre midt i bakken og ut på stien ned mot fjæra. Her er det noe helning ned mot fjæra. I fjærasteinene er det benker og hvile ved. Stien fører videre forbi noen hus og over på asfaltert, og lite trafikkert bilvei mot Sundneshavn. Når man kommer til Sundneshavn er stien skiltet til høyre. Her går stien over på grusvei og grusti med kompakt underlag igjennom en skog før man kommer til Jegtvolden Fjordhotell. Her er det lov å gå ned på brygga i hagen å nyte utsikten, men det er ikke sti ned over plena. Stien fortsetter videre også langs sjøen, men fra Jegtvolden er det ikke tilrettelagt for alle. 

Stien er kun delvis vinterbrøytet og delvis belyst. Det er toaletter ved Muustrøparken, men disse er vinterstengt. Det finnes toaletter for alle på Straumsenteret. 

Hvordan komme dit: Når du kommer til sentrum av Straumen på Inderøy så kjører du  ned til Nergata og Nilsplassen ved Muustrøparken. Her er det to oppmerkede parkeringsplaser for HC. Det går også an å parkere ved Kølhagan i Nergata, ved Rødbrygga. (Adresse for GPS: Muustrøparken)

Se Kulturstien fra Staumen til Jegtvolden på ut.no