Velkommen til Innendørsserien i fotball (5-à side) sesongen 23/24

Tid og sted
Kampene varer i 2x 18 min og spilles i Trondheim Spektrum.

Oppstart og varighet
Serien starter opp i oktober og varer ca. fram til april.
Antall kamper og varighet avhenger av hvor mange lag som deltar.

Påmelding og påmeldingsfrist
5. oktober, meld på laget her

Forsikring
Forsikring er ikke inkludert. Det er lagenes ansvar å sørge for at spillerne er forsikret. Vi anbefaler bedriftsidrettens egen lagsforsikring. Les mer om forsikringsordningen.

Hvem kan delta:

  • Alle over 15 år kan delta på et bedriftslag. 
  • Aktive spillere over 30 år kan delta.
  • Aktive spillere under 30 år som arbeider for den bedriften den representerer kan delta.
  • Serien er åpen for vennelag og andre bedriftslag

Klasser og divisjoner
- Dameklasse 1. div
- Dameklasse 2. div

- Herreklasse 1. div
- Herreklasse 2. div
- Herreklasse 3. div
- Herreklasse 4.div

Priser per nå:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 6500 
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 8250

Priser etter 10 september:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 7000
- Ikke-medlem (tilknytning)  kr 8750

Priser etter 25. september:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 7500
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 9250

Hjemmelaget betaler dommer pr. kamp kr 250,- i dommerhonorar. Dommerhonoraret kan enten betales kontant eller via Vipps umiddelbart etter kamp. Alternativt kan dommerhonoraret settes inn på dommeren sin konto, med 1 ukes betalingsfrist. En justering av honoraret må påregnes i 2024

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web finner du her

Kampreglement og spilleregler
Reglement Innendørsserien i fotball 2023-2024

Bøter og gebyr
1500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. 700 kr i gebyr for å ikke møte til kamp, eller om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles.
Motstanderlagene og administrasjonen skal varsles.

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson
Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818 eller ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no