Velkommen til Innendørsserien i fotball (5-à side) sesongen 23/24

Tid og sted
Kampene varer i 2x 18 min og spilles i Trondheim Spektrum.

Oppstart og varighet
Serien starter opp i oktober og varer ca. fram til april.
Antall kamper og varighet avhenger av hvor mange lag som deltar.

Påmeldingen er stengt!

Forsikring
Forsikring er ikke inkludert. Det er lagenes ansvar å sørge for at spillerne er forsikret. Vi anbefaler bedriftsidrettens egen lagsforsikring. Les mer om forsikringsordningen.

Hvem kan delta:

  • Alle over 15 år kan delta på et bedriftslag. 
  • Aktive spillere over 30 år kan delta.
  • Aktive spillere under 30 år som arbeider for den bedriften den representerer kan delta.
  • Serien er åpen for vennelag og andre bedriftslag

Klasser og divisjoner
- Dameklasse 1. div
- Dameklasse 2. div

- Herreklasse 1. div
- Herreklasse 2. div
- Herreklasse 3. div
- Herreklasse 4.div

Priser fram til 10. september:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 6500 
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 8250

Priser etter 10 september:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 7000
- Ikke-medlem (tilknytning)  kr 8750

Priser etter 20. oktober:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 7500
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 9250

Hjemmelaget betaler dommer pr. kamp kr 250,- i dommerhonorar. Dommerhonoraret kan enten betales kontant eller via Vipps umiddelbart etter kamp. Alternativt kan dommerhonoraret settes inn på dommeren sin konto, med 1 ukes betalingsfrist. En justering av honoraret må påregnes i 2024

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web: 
1. div damer
2. div damer

1. div herrer
2. div herrer
3. div herrer
4. div herrer

Kampreglement og spilleregler
Reglement Innendørsserien i fotball 2023-2024


Bøter og gebyr
2500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
2000 kr i bot hvis man ikke møter til kamp uten og varsle ifra til motstanderlaget og administrasjonen.
1500 kr i omberammingsgebyr 

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson
Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818 eller ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no