Padelserien Trondheim vår 2024
Spillet er lett å lære, de aller fleste opplever rask framgang og det kan være du blir bitt av basillen. 


Tid og sted
18.30-23.00 på søndager hos HitPadel Vestre Rosten 77, 7075 TILLER

Oppstart og varighet
Oppstart i starten av februar. Seriens lengde vil variere utfra antall påmeldte lag og vi etterstreber å får til spill i 4 divisjoner.  Kampene varer opptil 90 minutter. 

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix (ingen krav til kjønnssammensetning). Er det nok lag deles det opp i flere divisjoner, vurdert ut fra antall lag, opptil fire divisjoner.

Priser 
Medlemspris: (Bedriftsidrettslag) kr 3800
Ikke-medlem: (vennelag og andre bedrifter) kr 4300

Påmelding
Meld dere på her
Påmeldingsfrist er 28. januar.

Kampreglement og spilleregler
Spilles to mot to, men hvert lag kan bestå av flere spillere.
Et lag kan benytte inntil 4 spillere i hver kamp. En spiller kan ikke spille på flere lag. En kamp varer i 90 minutter.
Les mer om våre spilleregler her:

Reglement - padel 2024.pdf

Poengsystem

  • Det telles likt som i tennis. 15 / 30 / 40 / game. Set vinnes av laget som først får 6 game. Set må vinnes med 2 game. 
  • Ved 6-6  i game spilles tie-break, først til 7 poeng. 
  • Det spilles best av 3 sett.

Spilleplan, tabell og resultater
Lagene fordeles basert på tilbakemeldinger i påmeldingsskjema og evt. tidligere resultater. De to beste lagene fra hver divisjon i vårsemesteret er sikret opprykk. Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart. Kampene spilles på oppsatt tidspunkt. Spilleplan og resultater på web finner du etterhvert her.

1.-2.divisjon

3.divisjon

4.divisjon

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Premiering
Pokal til 1. plass i hver divisjonen.

Bøter og gebyr
Deltakeravgiften vil ikke bli refundert ved trekking av laget etter at laget er påmeldt. I tillegg blir det fakturert 2500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen da dette medfører mye ekstra jobb for administrasjonen. Bot på kr 2000 blir fakturert til laget for å ikke møte til kamp uten å varsle administrasjonen og motstanderlaget innen 2 døgn før kampen skal avvikles. Dette er for å få best og mest mulig spill for alle. 

Kontaktperson
Andrea Rikstad Hagstrøm: mobil 99012514, andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no