Godt tilgjengelige turer på Innherred

Vi har mange flotte turer man kan komme seg ut på tur på Innherred, men ikke alle er for alle. Vi har gjennom prosjektet Godt tilgjengelig jobbet i samarbeid med FFO Trøndelag, Handicapforbundet, Trøndelag Fylkeskommune og frivillige sørget for å tilrettelegge ti turer på Innherred. Skiltsymbolet her viser at turen er godt tilgjengelig. På turene med dette symbolet finner du god informasjon om hvordan turene er både på skilting og digitalt. Du kan finne info om hvordan turen er, stigning, underlag, hvor parkering er, informasjon om toaletter, skilting og hvileplasser m.m. Klikk videre på turene under for å se mer. 


STEINKJER 

VERDAL

LEVANGER

INDERØY 


Eksempel på skilt man møter på en godt tilrettelagt tur.

Skal du tilrettelegge en sti og trenger noen innspill på hvordan gjøre den mer tilgjengelig? Ta kontakt med andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no