Det er med glede vi igjen inviterer alle fotballag til seriespill vår og høst 2023. 


Tidspunkt og varighet: Seriespillet gjennomføres i perioden april – oktober. Hvert lag spiller ca 12-14 kamper. 

Sted: Kampene spilles på våre kunstgressbaner på Eberg mandag til torsdag.

Hva: 7ér og 5ér fotball

Klasser: Damer, Herrer, Mix, Oldboys, Veteran og Superveteran.


Informasjon om seriespillet og påmeldingslenke

Kampoppsett/resultater/tabeller Sesongen 2023 - Klikk på lenke:

1. Divisjon Herrer

2. Divisjon Herrer 

3. Divisjon Herrer

4. Divisjon Herrer 

5. Divisjon Herrer 

6. Divisjon Herrer

7. Divisjon Herrer

Damer

Mix

Oldboys

Superveteran


Reglement

kampreglement-for-bedriftsfotball-2023.pdf

Klasseinndeling:

7’er serie Herrer, (fra 15 år - )

7’er serie Damer, (fra 15 år - )

7’er serie Mix, max. 4 herrer på banen samtidig (fra 15 år - )

7'er serie Oldboys - Over 30 år (Laget kan ha inntil 2 underårige spillere)

7’er serie Veteran - Over 40 år (Laget kan ha inntil 2 underårige spillere over 35 år)

7’er serie Superveteran - Over 50 år (Laget kan ha inntil 2 underårige spillere over 40 år )

5’er serie Herrer (fra 15 år -)

5’er serie Mix, max 3 herrer på banen samtidig (fra 15 år -)

5’er serie Damer (fra 15 år -)


Spilltider:

Herrer, Damer og Mix, 7dentliga: 2 x 30 minutt

Oldboys og Veteran: 2 x 25 minutt  

Superveteran og 5’er serie: 2 x 20 minutt


Hvem kan delta:

Alle over 15 år kan delta på et bedriftslag. 

Aktive spillere over 30 år kan delta.

Aktive spillere under 30 år som arbeider for den bedriften den representerer kan delta.

Serien er åpen for Bedriftslag og Aktivitetslag med tilknytningsavtale

Deltagelse i fotballserien fordrer at laget enten er:

- Medlem av bedriftsidretten

- Aktivitetslag/vennelag: Har dere ikke en bedrift man kan representere er alternativet og tegne en tilknytningsavtale som aktivitetsgruppe. Dere kan med en slik avtale delta i bedriftsserien, men man mister rettighetene/medlemsfordelene som et bedriftslag har.


Priser påmelding:   

Serieavgift eks. dommerhonorar:

7’er Herrer, Damer og Mix, kr 6100,- pr. lag

7’er Oldboys og Veteran, kr 5600,- pr. lag

7’er Superveteran, kr 5100,- pr. lag

5’er, kr 5100,- pr. lag

Lag som ikke er medlem av bedriftsidretten må i tillegg betale en tilknytningsavgift på kr. 1750,-.

Prisene inkluderer baneleie, administrasjon, og generelle seriekostnader. Dommerutgifter tilkommer. (hjemmelag betaler 350,- kampen)

Forsikring er ikke inkludert. Det er lagenes ansvar å sørge for at spillerne er forsikret. Vi anbefaler bedriftsidrettens egen lagsforsikring. Les mer om forsikringsordningen.


Serieavgiften øker med kr 900,- etter påmeldingsfristen

Lag som trekker seg etter at kampoppsettet er sendt ut, vil ikke få refundert serieavgiften.

Påmelding

Påmelding er åpen og gjøres i TA-TurneringsAdmin. Dersom dere har spesielle preferanser for når dere kan spille, så gjør en merknad om dette ved påmelding av laget. (Noen ukedager dere ikke har mulighet? Fra hvilket tidspunkt kan dere starte. Ønske om divisjon/endring av divisjon må også fremkomme. Det er svært vanskelig å endre kampoppsettet etter at det er sendt ut.

Er dere ett nytt lag, har spørsmål eller trenger hjelp med påmelding ta kontakt med: 

Marius: marius.koldgrov@bedriftsidretten.no