Utendørsserien i Fotball på E-berg 2024


Tidspunkt og varighet: Seriespillet gjennomføres i perioden april – oktober. Hvert lag spiller ca 12-14 kamper. 

Sted: Kampene spilles på våre kunstgressbaner på Eberg mandag til torsdag.

Hva: 7ér og 5ér fotball

Klasser: Damer, Herrer, Mix, Oldboys, Veteran og Superveteran.

Frist: 3. april


Reglement

Kampreglement for Bedriftsfotball 2024


Resultater og Tabeller:

1. Divisjon Damer

1. Divisjon Mix

1. Divisjon Herrer

2. Divisjon Herrer

3. Divisjon Herrer

4. Divisjon Herrer

5. Divisjon Herrer

6. Divisjon Herrer

7. Divisjon Herrer

Superveteran


Klasseinndeling:

7’er serie Herrer, (fra 15 år - )

7’er serie Damer, (fra 15 år - )

7’er serie Mix, max. 5 herrer på banen samtidig (fra 15 år - )

7’er serie Superveteran - Over 50 år (Laget kan ha inntil 2 underårige spillere over 40 år )


Spilltider:

Herrer, Damer og Mix, 7dentliga: 2 x 30 minutt

Oldboys og Veteran: 2 x 25 minutt  

Superveteran og 5’er serie: 2 x 20 minutt


Hvem kan delta:

Bedriftsidrettslag, bedriftslag, vennelag og klubblag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Aktive spillere over 30 år kan delta.

Aktive spillere under 30 år som arbeider for den bedriften den representerer kan delta.


Forsikring:
Forsikring er ikke inkludert. Det er lagenes ansvar å sørge for at spillerne er forsikret. Vi anbefaler bedriftsidrettens egen lagsforsikring. Les mer om forsikringsordningen.


PRISER 2024
Påmeldingsfrist 3.april

Produkt06.02.24 -21.03.2422.03 -->
Medlemslag Herrer, damer, mix
7600,-
8850,-

Ikke medlem Herrer, damer, mix 9350,-10 600,-
Medlemslag Oldboys/veteran7100,8350,-
Ikke medlem Oldboys/veteran
8850,-
10100,-

Medlem Superveterean6600,-7850,-
Ikke medlem Superveteran 8350,-9600,-
Medlemslag 5èr6600,-7850,-
Ikke medlem 5èr8350,-9600,-

*Dommerutgifter kommer i tillegg. 


PÅMELDING HER