Golfserien Trondheim 

Sted: Byneset Syd Golfbane. 

Lagene blir delt inn i divisjoner, ut fra fjorårets resultater. Nye lag plasseres i laveste divisjon. Serien avvikles fra mai til september. De fleste rundene spilles etter formatet Fourball Stableford sammenlagt. To av rundene spilles etter formatet Texas Scramble. Turneringsreglementet og spesifisering av reglementet for Texas Scramble finner dere  hjemmesiden.

Hvem kan dele en?
Alle over 15 år som tilfredsstiller Norges Golfforbunds krav for spill på golfbaner. Laget kan ha inntil 6 spillere. Oversikt over lagets spillere med oppdatert hcp må sendes inn på mail.
Dette må gjøres før første kamp spilles. 

Pris 2024:
 Medlemspris (Bedriftsidrettslag): Kr 3250,-
Vanlig pris (Vennelag, andre bedriftslag): Kr 4350,- 

Greenfee:
Kr. 240,- kommer i tillegg for spillere som ikke er medlem av Byneset Golfklubb. Denne må betales direkte i proshop ved ankomst. Samlefaktura for greenfee kan også avtales. 

Alle lag er forpliktet til å følge idrettens regelverk, herunder Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) lover, inkludert NIFs dopingbestemmelser. 

Påmelding:

Påmelding for sesongen 2024 åpner i mars.

Reglement:

Reglement Golfserien 2024

Spesifisering av regler texas scramble.pdf

Scorekort Byneset Syd.pdf

Slopetabell Byneset Syd Herrer.pdf

Slopetabell Byneset Syd Damer.pdf


Her finner du resultatservice for: 
1 . divisjon

2. divisjon


Melde på laget gjør du her


Ved spørsmål, ta kontakt med Lillian Nervik på epost: lillian.skrodal@bedriftsidretten.no  eller mob: 93262228