Bedriftsidrettens volleyballserie, Innherred 23/24

Tid og sted
Tirsdager kl 20.00-22.00 i Vinnehallen

Oppstart og varighet
Tirsdag 3. oktober 2023.  
Antall kamper og varighet avhenger av hvor mange lag som deltar.

Påmeldingsfristen er utgått!

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix (damer og herrer, max 4 herrer på banen samtidig)

Priser :
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 4400
- Ikke-medlem (tilknytning)  kr 5900

Kampreglement og spilleregler
Et volleyballag består av inntil 6 spillere på banen samtidig. Minimum 2 spillere kan utgjøre et lag. Bedriftsserien vår er for mix-lag som vil si at det skal være spillere av begge kjønn på banen. Det er tillatt med inntil 4 herrer på banen samtidig. Netthøyden for mixlag er 2,34 m. Kampene spilles "best av 3 sett". Lagene dømmer hverandre. Alle laga har ansvar for rigging av nett og føring av kampskjema.

Premiering
1.-3. plass premieres

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web finner du her

Bøter og gebyr
2500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
2000 kr i bot hvis man ikke møter til kamp uten og varsle ifra til motstanderlaget og administrasjonen.
1500 kr i omberammingsgebyr 

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson
Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818 eller ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no