Bedriftsidrettens golfsimulatorserie, Steinkjer 23/24

Tid og sted
Mandager mellom kl 18.00-20.00 på SSA (Steinkjer SportsArena), Sjøfartsgata 10.

Oppstart og varighet
Mandag 30.oktober. Serien varer til over nyttår. Lengde på serien kommer an på antall påmeldte lag. Blir det over 10 lag i serien blir det delt inn i puljer. 

Påmelding og påmeldingsfrist
10. oktober.
Påmelding skjer her. (kommer snart)

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix

Priser :
- Medlem (bedriftsidrettslag) 3800 kr
- Ikke-medlem (tilknytning) 4900 kr 

Kampreglement og spilleregler
Man spiller to mot to, men man kan kan være opp til 6 spillere per lag som spiller på et lag i løpet av sesongen. 
En kamp går over ni hull. Man kan låne utstyr eller ha med sitt eget. Det spilles på forskjellige baner for hver runde. Banene er bestemt før oppstart av serien. Reglement finnes her. Kampene spilles på oppsatt tidspunkt. Ved evt walkover blir resultatet satt til 20-0. Vi spiller med Trackman handicap. 

Premiering
1.-3. plass premieres

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart. Spilleplan og resultater på web finner du her.

Bøter og gebyr
1000 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. Påmeldingsavgiften refunderes ikke. 
500 kr i gebyr for å ikke møte til kamp, eller om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles.
Motstanderlagene og administrasjonen skal varsles.

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk om fairplay og doping.
Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson
Andrea Rikstad Hagstrøm: 99012514 eller andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no