Medlemskontingent 2022

Lag med inntil 25 medlemmer: 2950,-
26-99 medlemmer: 4200,-
100-199 medlemmer: 5600,-
200 og oppover: 7300,-