Bedriftsvolleyballserien på Namsos sesongen 2022-2023

Når: Serien starter opp i løpet av september . Bedriftsserien er en mixserie som spilles på tirsdager kl 20.00 til 22.00 i Flerbrukshallen på Namsos. Vi har spillefri i skoleferiene og antall kamper og varighet av serien avhenger av hvor mange lag som vil delta.

Regelverk: 
Det spilles mix (både damer og herrer). Hvis det er nok lag spiller vi med to divisjoner. Et volleyballag består av inntil 6 spillere på banen samtidig. Minimum 2 spillere kan utgjøre et lag. Bedriftsserien vår er for mix-lag som vil si at det skal være spillere av begge kjønn på banen. Det er tillatt med inntil 4 herrer på banen samtidig. Netthøyden for mixlag er 2,34 m. Kampene spilles "best av 3 sett". Lagene dømmer hverandre. Bedriftsvolleyball skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Så fairplay står i fokus. Vi er underlagt NIF`s dopingreglement og lag som ikke er bedriftsidrettslag må signere tilknytningsavtale med oss, så NIF´s reglement blir fulgt. Lagene er ansvarlig for å ha forsikring selv. Gebyr for å trekke laget fra laget et påmeldt og i løpet av sesongen er på 1000 kr. Ikke møte til kamp gebyr på 500 kr om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles. Om det sies ifra er det lagets ansvar å ta kontakt med motstanderlaget å ordne annet spilletidspunkt innen neste serierunde starter. Vi ønsker minst mulig omberamming.
 
Lagsavgift:  
Medlemspris: Kr 5200 (+ 14 kr i fakturagebyr) pr lag som har bedriftsidrettslag
Ikke-medlem: Kr 6650 (+ 14 kr i fakturagebyr) pr lag som ikke har bedriftsidrettslag. (Inkludert i prisen er det en tilknytningsavgift på 1450kr)

Ved påmelding velg FAKTURA for å unngå kortgebyr! 
Ved påmelding er den som melder på laget kontaktperson og økonomisk ansvarlig. Deltageravgiften inkluderer halleie, premier og serieadministrasjon - og vi prøver å hole prisene så lave som mulig. Ved eventuelt avlyst seriespill grunnet covid vil deltageravgiften automatisk overføres til neste sesong. 

Påmeldingen åpner i august 2022!

Terminliste og tabell:
Terminliste sendes på e-post til lagledere før seriestart. Resultater og tabell legges forløpende ut på kretsens hjemmeside. Alle laga har ansvar for rigging av nett og føring av kampskjema. Lagene dømmer selv.

Resultater og tabell

Premiering: 1.-3. pl. premieres med pokal.

Smittevern: Er du syk eller har symptomer så holder du seg hjemme. God håndhygiene er prioritert. 

Spørsmål rettes til volleyballutvalgsleder Rolf Inge Nesjan: 90657722
eller kretsen ved Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818