Stjørdal Bedriftsvolleyball sesongen 2022-2023

Sted: Stjørdalshallen
Når: Vi starter opp i oktober. Vi spiller ikke i feriene, og antall kamper og varighet på serien avhenger av hvor mange lag som deltar.
Tidspunkt: Mer info kommer!

Lagsavgift:
Medlemspris: Kr 5000-, (+ 14 kr i fakturagebyr) pr lag som har bedriftsidrettslag
Ikke-medlem: Kr 6450,- (+ 14 kr i fakturagebyr) pr lag som ikke har bedriftsidrettslag. (Inkludert i prisen er det en tilknytningsavgift på 1450kr)

Ved påmelding velg FAKTURA for å unngå kortgebyr! 
Ved påmelding er den som melder på laget kontaktperson og økonomisk ansvarlig. Deltageravgiften inkluderer halleie, dommerutgifter, premier og serieadministrasjon - og vi prøver å holde prisene så lave som mulig. Ved eventuelt avlyst seriespill grunnet covid vil deltageravgiften automatisk overføres til neste sesong. Antall kamper og varighet av serien avhenger av hvor mange lag som vil delta. 

Regelverk: Et volleyball lag består av inntil 6 spillere på banen samtidig. Minimum 2 spillere kan utgjøre et lag. Bedriftsserien vår er for mix-lag. Dvs. det skal være spillere av begge kjønn på banen. Det er tillatt med inntil 4 menn på banen samtidig. Netthøyden for mixlag er 2,34 m. Kampene spilles ”best av 3 sett”. Alle lag har sekretæroppdrag som består av rigging av nett og føring av kampskjema. Lagene dømmer selv. Bedriftsvolleyball skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Så fairplay står i fokus.

Vi er underlagt NIF`s dopingreglement. Lagene er ansvarlig for å ha forsikring selv. Gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen er på 1000 kr. Ikke møte til kamp gir gebyr på 500 kr om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles. Det skal da sies ifra til motstanderlaget og utvalgsleder.

Terminliste og tabell: Oppfordrer lagene som har deltatt før til å melde seg inn i riktig divisjon med tanke på tidligere resultater. Nye lag antas å starte i divisjon 2.

Resultater: mer info kommer
Premiering: 1.-3. pl. premieres med pokal.