BEDRIFTSIDRETTENS CAGEBALLIGAER

Cageball er innendørsfotball på kunstgress som gir gleden av å spille fotball en helt ny dimensjon. Cageball spilles på en 23 x 16 meters kunstgressbane med èn meter høyt vant rundt. Over selve vantet er banen kledd med et fire meter høyt nett. Dette gjør at ballen alltid er i spill og alle blir involvert i spillet.  Det spilles med 4 spillere på banen (inkl keeper). Kampene varer i 2 x 12 minutter med 3 minutter pause mellom omgangene. 

SUPERLIGA For videre kommende- lag som har spilt mye fotball, og for lag som har med aktive spillere!
Varighet: Oktober/november - februar/mars
Sted: Steinkjer SportsArena
Når: Mandager kl 20.00-22.00

MOSJONSLIGA For nybegynnere og middels gode lag, bedriftsidrettslag, bedriftslag og andre sammensatte lag!
Varighet: Oktober/november - februar/mars
Sted: Steinkjer SportsArena
Når: Mandager kl 20.00-22.00

DAMELIGA  For alle damer over 15 år uansett nivå! Vi deler inn i to nivåer hvis det blir 10 lag eller flere!
Varighet: Oktober/november - februar/mars
Sted: Steinkjer SportsArena
Når: Søndager kl 20.00-22.00

RESULTATER
Sesongen 2021-2022 - SuperligaResultatlink finner dere her
Sesongen 2021-2022 - MosjonligaenResultatlink finner dere her
Sesongen 2021-2022 - DameligaResultatlink finner dere her

Priser for sesongen 2022-2023
Medlemspris (Bedriftsidrettslag): mer info kommer
Standardpris (inkl tilknytningsavgift): mer info kommer

Påmeldingen åpner i august, siste frist er 1. oktober 2022


REGELVERK: Bedriftsidrettens- og Fotballforbundets regelverk er gjeldende. Alle kamper dømmes av Bedriftsidrettens sine dommere. Bedriftsfotball skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Så Fairplay står i fokus. Vi er også underlagt NIF`s dopingreglement.
Kampreglement finner du her:  Reglement Cageball Steinkjer.pdf


Ved påmelding velg FAKTURA for å unngå kortgebyr!

Ved påmelding er den som melder på laget kontaktperson og økonomisk ansvarlig.
Deltageravgiften inkluderer halleie, dommerutgifter, premier og serieadministrasjon. Laget er ansvarlig for å ha forsikring selv. Gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen er på 1000 kr. Ikke møte til kamp gir gebyr på 500 kr om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles. Det skal da sies ifra til motstanderlaget og administrasjonen. (Kontaktinfo på lagledere,  og dommer blir sendt på mail til alle lagene før serien starter).

SMITTEVERN: Alle som deltar er forpliktet til å forholde seg til myndighetens smittevernregler til enhver tid, både nasjonalt og lokalt. Hold avstand når du kan og vi sunn fornuft. Er du syk eller har symptomer så holder du seg hjemme. God håndhygiene er prioritert. 

SPILLEPLAN OG TABELL: Terminliste vil bli sendt på e-post til lagleder før sesongstart.

PREMIERING: 1.-3. pl. premieres 

For spørsmål ta kontakt med Ragnhild Dullum Knudsen
Telefon 90724818 eller
ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no

Levert av IdrettenOnline