Ski

Karuseller, kurs og rulleski tilbys i enkelte kretser i sesong. Sjekk ut tilbudet der du bor i tabellen under eller gå til kretsens side.


 

Når og hvor:
Onsdager arrangeres lysløyperenn, hovedsakelig i Nilsbyen, Saupstad, Skogly, Granåsen og Bratsberg.
Lørdager (og noen søndager) i januar/februar, arrangeres lengre renn i marka rundt Trondheim. Starttid er stort sett mellom 11 og 12, men sjekk spalten "Fra kretser og lag" i Adresseavisen.

Distanse og start:
Onsdager er distanse ca 5 km for kvinner og ca 10 km for menn. Start i konkurranse klasse foregår i puljer med 10 deltagere per pulje, både kvinner og menn. I helgene gås det mellom 10-15 km for kvinner og mellom 15-20 km for menn. Start puljer fungerer likt som på onsdager med unntak av "Nordmarka rundt" og "Markatrimmen" hvor det er fellesstart.
Hver pulje starter med 5 minutters intervall. Første pulje starter kl 18:00 og siste pulje starter kl 19:00. Trimklasse starter etter eget ønske, da det ikke er tidtaking.
Påmelding kan skje ved start fra ca kl 17 og fram til kl 19, også om du aldri tidligere har deltatt.
Tidspunkt for start annonseres i Adresseavisen under spalten "Fra kretser og lag" samme dag eller dagen før løpet.

Kontingent:
Deltagerkontingenten per renn er i aar kr 50,- og dekker arrangementsutgifter og premiekostnader.

Brutt løp:
Om det skulle skje at en deltager må bryte er det svært viktig at man varsler arrangør umiddelbart.
Bryter man konkurransen vil man automatisk bli kredittert innsatsen under trim med 1 poeng.

Premiering:
Tellende renn er nummerert fra 1 til 15 (et renn er avlyst).
Det kreves deltagelse i 8 renn for å få premie.
Det vil bli satt opp premie i to valører. For å få premie av høyeste valør kreves 13 poeng.
Deltagelse i trimklassen gir 1 poeng per. renn.
Deltagelse i konkurranseklassen gir 1.5 poeng per. renn
Dersom en deltager bryter i konkurranseklasse tildeles 1 poeng, og deltager blir registrert under trim i resultatlista
Markatrimmen teller som ett løp enten man går fristil, klassisk eller begge.
Start-tidspunkter og eventuelle endringer står i Adressa under rubrikken 'Fra lagene' samme dag og dagen før rennet går.


Resultatliste
Resultatlista fås tilsendt dersom du leverer arrangøren en frankert konvolutt med navn og adresse ferdig påskrevet. Resultatlista vil også bli oppslått ved påfølgende løp. Lista blir også tilgjengelig på Internett under adressen her

Kretsmesterskap
Det arrangeres KM både i individuell og i stafett. Kriterie for deltagelse er at bedriften har et idrettslag som har betalt medlemskontingent 2007 til STMBK. I stafett må deltagere representere samme bedrift. Aktive løpere under 30år kan ikke delta. Det kjøres egne klasser for Mix-lag som ikke teller i KM.
Individuelt    : Onsdag 1. mars, Nilsbyen
Stafett : Onsdag 22. februar, Nilsbyen (2 etapper fristil herrer, 1 etappe fristil damer)

Arrangementene
Rennene blir kunngjort i Adresseavisen under rubrikken "Fra lagene" dagen før og på renndagen. Kveldsrennene starter normalt mellom kl. 1800 og 1900. Startsted kan bli endret fra det som er angitt i terminlista. Stilart kan bli endret på kort varsel p.g.a. snøforholdene. Rennene har både konkurranseklasse og trimklasse. Trimklassen starter uten tidtaking og starttidspunktet er innenfor en rimelig tidsramme fritt for den enkelte løper. Ved temperaturer under 17 minusgrader eller ekstreme vær/føreforhold kan arrangøren på kort varsel bestemme at rennet skal gjennomføres med bare trimklasse. I stafettene kan det i tillegg til rene bedriftslag også stille lag som er sammensatt av løpere fra flere lag. Bare rene bedriftslag kan bli kretsmestere. Deltagelse i stafettene teller i karusellen.

Rabattavtaler
Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund (NMBF) og sportskjeden Stadion har inngått et samarbeid som gjør at våre medlemmer kan handle trygt og billig direkte via Stadions nettbutikk Sport Direkt.
Sport Direkt har det aller meste av klubbutstyr, enten du ønsker de eksklusive merkevarene eller en billigere løsning. Bedriftsidrettslag tilknyttet NMBF er garantert 20 % rabatt på alle varer til ordinær pris.
Du kan bestemme hvordan du vil betale, og om du vil hente varene i nærmeste butikk eller om de skal sendes direkte til deg.

Detaljer om hvordan du handler finner du her 

Løypekultur
Ved de fleste arrangementene er det oppkjørt dobbelt spor. Følgende regler gjelder:
- Løpere i høyre spor har fortrinnsrett.
- All passering skal om mulig skje på venstre side.
- Ved trengsel i sporet og under vanskelige forhold skal alle vise smidighet.
- Ingen har fortrinnsrett framfor andre.
- Skøytetak er ikke tillatt unntatt ved fristilrenn.
- For fristilrenn er det også kjørt spor for klassisk for de som ønsker det.

Kontroll av resultater/deltagelse
Hver løper er ansvarlig for å kontrollere at egen deltagelse er kredittert riktig. Total oversikt med poengberegning finnes her. Feil med resultatene meldes til ansvarlig arrangør, eventuelt til langrennsutvalget (e-mail: post(at)langrenn.stbik.no ).

ID-nummer
Hver løper får et fast identifikasjonsnummer (ID-nr.) som må huskes ved påmelding til rennene. Dette er viktig for å unngå feil i premielista. Videre oppfordrer vi alle til å skrive fullt og tydelig navn, bedrift samt fødselsår på startkortet.

Langrennsutvalget
Leder: Leif Bjerkan - 93036113/72849270 - Leif.Bjerkan(a)sintef.no
Premieansvarlig: Kine Husteli Kristiansen - 93669357 - Kine.Husteli.Kristiansen(a)stolav.no
Resultat/web-ansvar: Øyvind Viken- 93020837- post(a)langrenn.stbik.no
Styremedlem: Ella Bøhle - 92658623 - ella.aune(a)gmail.com


Her finner du resultatservice for alle pågående aktiviteter i Bedriftsidretten. Dette gjelder både seriespill og turneringer. Klikk på ønsket aktivitet, og du du vil finne resultatene du er på jakt etter.


Seriespill/TurneringDivisjon
Serie 11. divisjon
Serie 22. Divisjon A
Serie 33. Divisjon

Regler..

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket

Arrangement