Dann eget bedriftsidrettslag

Et eget bedriftsidrettslag er et viktig verktøy for bedrifter som verdsetter god fysisk og psykisk helse hos sine ansatte. En perfekt arena for å bygge omdømme, lagfølelse,  trivsel og mestring blant kollegaene på jobben.

Dere bestemmer selv hva dere vil drive med. Stafett, fotball, yoga, padel, bowling, løpekurs eller fjellturer? Alle trenger heller ikke gjøre det samme. 

Medlemmene i bedriftsidrettslaget får rabatt på hele vårt aktivitetstilbud. Og tilgang til en egen nettside som forenkler kommunikasjonen med medlemmene. 

I tillegg utvikler og støtter dere en ideell organisasjon. Hvor alt går tilbake til å skape livslang aktivitetsglede for voksne over hele landet.

Et strategisk ledelsesverktøy

For å utløse alle synergier hjelper det at bedriften setter av midler til bedriftsidrettslaget. Beløpet er fradragsberettiget. Avkastningen blir mangedoblet: 

  • Økt trivsel og styrket arbeidsmiljø - styrker psykisk helse, fellesskap, inkludering og relasjoner på tvers av avdelinger og arbeidsoppgaver.

  • Læring gjennom mestring - styrker motivasjon, strategisk tenkning, konkurranseånd og samarbeid i utfordrende situasjoner.  

  • Bedre helse, mindre sykefravær, økt lønnsomhet - øker energinivå, hjelper ansatte til mer kontinuitet og variasjon i treningen, reduserer stress, helseproblemer og høyt sykefravær.   

  • Employer branding, omdømme og bærekraft - bygger identitet og et positivt syn på arbeidsplassen, lettere å rekruttere og beholde gode ansatte. Fremmer bærekraftsmål innen god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og mindre forbruk.

Last ned alle argumentene

Hvordan går vi frem?

Bedriftsidrettslaget er en selvstendig organisasjon som drives av medlemmene. På årsmøtet bestemmer dere hva dere ønsker å gjøre og hva som skal være årets egenandel og medlemskontingent, minimum 50,- kr. 

Dere trenger 3 personer som vil sitte i styret og minst 10 kollegaer som vil være medlemmer. Partnere og barn over 15 år kan også være medlemmer dersom dere ønsker det. 

Stiftelsesmøtet kan holdes i lunsjen og vi har ferdige maler på de to dokumentene dere trenger å sende til oss. En bankkonto og et organisasjonsnummer, så er dere i mål. Vi hjelper dere gjerne. 

Stiftelsesprotokoll for Bedriftsidrettslag.docx
Vedtekter og lovnorm for Bedriftsidrettslag.docx

Hva koster det å bli medlem?
Carl Fredrik

Kjetil Olsen Haugelund
Medlemskapsansvarlig
Mobil 930 66 765
medlemsservice@bedriftsidretten.no