Bedriftsidrettens dameliga i cageball, Steinkjer23/24

Cageball er innendørsfotball på kunstgress som gir gleden av å spille fotball en helt ny dimensjon. Ballen er alltid i spill og alle blir involvert i spillet hele tiden. Det er intenst, gøy og sosialt. 

Sted og tidspunkt
Søndager kl 18.00-20.00, SSA (Steinkjer SportsArena). Det spilles kamper ca. 2 søndager i mnd

Oppstart og varighet
Oppstart i oktober/november.
Serien varer ca. fram til mars. Hvor mange kamper det blir og hvor lenge en serie varer avhenger av antall på meldte lag.

Påmelding og påmeldingsfrist kommer!

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Lagsavgift:
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 2000
- Ikke-medlem kr 3450

Kampreglement og spilleregler
Cageball spilles på en 23 x 16 meters kunstgressbane med èn meter høyt vant rundt. Over selve vantet er banen kledd med et fire meter høyt nett. Det spilles med 4 spillere på banen (inkl målvakt). Kampene varer i 1x13 minutter.
 Reglement cageball

Premiering
mer info kommer

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater finner du her

Bøter og gebyr
Deltakeravgiften vil ikke bli refundert ved trekking av laget etter at laget er påmeldt. I tillegg blir det fakturert 1500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen da dette medfører mye ekstra jobb for administrasjonen.
Bot på kr 1000 blir fakturert til laget for å ikke møte til kamp uten å varsle administrasjonen og motstanderlagene. 

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson i administrasjonen
Ragnhild Dullum Knudsen: Tlf: 90724818 eller ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no