Bedriftsidrettens kanonballserie, Steinkjer 22/23

Vi blåser liv i kanonballserien igjen på Steinkjer etter pandemien. På kanonballbanen finner man sine styrker uavhengig av form. En god konge er like viktig som å være en god unnasmetter. Serien starter opp i november og serien er åpen for våre bedriftsidrettslag, andre bedriftslag og vennelag. 

Tid og sted
Tors kl 19.00-20.30 i gymsalen på Steinkjer barneskole

Oppstart og varighet
I november 2022. Serien varer ca. fram til mars/april, avhengig av antall påmeldte lag. 

Påmelding og påmeldingsfrist
27. oktober, påmelding 

Hvem kan delta
 Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mixlag med minimum en kvinne på banen.

Priser :
- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 4500
- Ikke-medlem (tilknytning) kr 5950

Kampreglement og spilleregler
6 spillere på ett lag (5 utespillere + 1 konge). Kampene spilles i 2 x 13 min. 
Bedriftsidretten stiller med baller av type Softball str 18.
Kampene spilles bane på størrelse med volleyballbane.  Dommere dømmer kampene

Reglement finnes her.

Premiering
1.-3. plass premieres

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web finner du her

Bøter og gebyr
1000 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen.
500 kr i gebyr for å ikke møte til kamp, eller om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles.
Motstanderlagene og administrasjonen skal varsles.

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson
Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818 eller ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no