Medlemskontingent 2023

Lag med inntil 25 medlemmer: 3250,-
26-99 medlemmer: 4600,-
100-199 medlemmer: 6160,-
200 og oppover: 8050,-