Petanque (boccia)

I samarbeid med Nidaros Petanqueklubb arrangerer vi introduksjonskurs i Petanque på Lade Arena.

Det stilles ingen krav til ferdigheter. De som er nye får innføring og opplæring i spillet, og kan bli med i spillet fra starten av sammen med noen som allerede har litt erfaring. Vi deler heller ikke inn i forskjellige klasser. Kvinner, menn, eldre og yngre spiller både med og mot hverandre. Spiller egner seg for ALLE – familier, vennegrupper, funksjonshemmede, arbeidskolleger, studenter – som sagt ALLE.

Spillet egner seg godt for familier, vennegrupper, fungsjonshemmede , arbeidskollegaer.

Tidspunkt

Uke 26 - 33
Onsdag og søndag kl. 11:45 - 14:00

Sted: Lade Arena. Vi har fått en plass øverst til venstre ved Koteng Arena.

Påmelding: www.sommertrondheim.no


Reglene er tilnærmet lik boccia og curling.

  1. Deltakerne blir delt inn i to lag, og hver spiller får tre kuler hvis spillet foregår én mot én. Det er også mulig å spille to mot to (doublette) eller tre mot tre (triplette), da har hver spiller henholdsvis tre og to kuler.
  2. Ved loddtrekning blir det avgjort hvem som skal begynne.
  3. En spiller fra det laget som begynner, tegner en sirkel (diameter 30–50 cm) på banen, cirka én meter fra kanten av banen, og når man kaster, skal begge beina være plassert i sirkelen.
  4. Den første spilleren kaster målkula, også kalt ”grisen”, mellom 6 og 10 meter ut fra forkanten av sirkelen.
  5. En spiller fra ”kasterens” lag spiller ut og kaster den første kula.
  6. Nå skal en spiller fra lag nr. 2 prøve å komme nærmere ”grisen” eller skyve vekk kula til lag nr. 1. Lag nr. 2 fortsetter til de har en kule nærmest ”grisen”.
  7. Deretter kaster lag nr. 1 igjen, og omgangen fortsetter til alle kuler er kastet.
  8. Bare ett lag kan få poeng i hver omgang, og man teller etter hver omgang. Det laget som ligger nærmest ”grisen”, får ett poeng for hver kule som ligger nærmere enn motstanderens ”beste” kule.
  9. Kampen er slutt når et av lagene når 13 poeng.

Regler hentet fra nettsiden: https://nidarospetanque.wordpress.com/hvordan-vi-spiller-petanque/