Sykkel

Sykkelkarusellen (eller Bedriftskarusellensom man sieri sykkelmiljøet) består av 16 sykkelritt i perioden fra medio april til medio september hvert år. Rittene finner sted i Trondheims ytterkanter og i nærmeste omland og starter alle på tirsdager kl 18.30. Det er flest ritt der man kan stille med landeveissykkel, men det er også noen ritt på sti/grusvei. På asfalten er det puljeritt (15 stk i hver pulje) og temporitt der rytterne starter med intervaller på 30 sekund. I temporittene kan man bruke temposykkelom man har.

Når det er puljestart kan man melde seg på i en pulje med ryttere på ca samme nivå somsegselv. De raskeste holder høyt nasjonalt nivå, mens spredningen er stor og det er plass til alle! Nytt av året er pulje null (0) som starter 5 min før offisiell start kl 18.30. Denne pulja er for de som ikke vil sykle så fort – uten å komme i mål veldig lenge etter hovedfeltet. Løypa for denne pulja er en del kortere enn for de ordinære puljene.Man kan også få registrert deltagelse ved å sykle hele eller deler av løypa uten tidtagning, såkallt "Trim".


Deltagelse i hvert ritt koster kr 100. Alternativt kan man forhåndsbetale og få alle rittene forbarekr 1.000. De som har forhåndsbetalt kan også melde seg på (i ønsket pulje) på nett på forhånd – ellers er det påmeldig ved start på stedet fra kl 17.30. Se mer om forhåndsbetaling/-påmelding i fanen under.

 "Man trenger ikke å betale lisens til sykkelforbundet for å delta på bedriftsritt."

Det er forskjellige bedriftsidrettslag, sykkelklubber mv som stiller med rittledelse. Vaktene hentes fra de av deltakerne som har tatt de nødvendige kurs.

Resultater,  terminliste og påmeldingsportal finnes på https://www.bedriftssykkel.no/

Mye nyttig informasjon ligger også på Facebook. Her kommer også nyheter fortløpende:https://www.facebook.com/bedriftssykling/

Sykkelkarusellen driftes av sykkelutvalget i Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets. Utvalget kan kontaktes på epost:sykkel@prosjekt.orgeller via facebooksiden. Utvalgets leder, Geir Møllegård kan nås på tlf 924 32 007.

Forhåndsbetaling

Ønsker du å forhåndsbetale sykkelkarusellen?

Ved forhåndsbetaling av årets karusell slipper du å ha med penger til hvert ritt og det gjør det mulig å forhåndspåmelde deg i perioden søndag kl 12:00 til tirsdag kl 12:00 før hvert ritt. Du kan forhåndsbetale helt fram til 1. juli, For at betalingen skal være gyldig for et ritt på tirsdag må du ha forhåndsbetalt seinest innen fredag uka før. Årsaken er at registreringen skal hentes fra banken, og brukerprofilen din på resultat/påmeldingssidene skal oppdateres.
 
 Nytt av året er at det er åpnet for betaling med Vipps, både for forhåndsbetaling og betaling for enkeltritt. Vi oppfordrer flest mulig til å benytte dette, da det gjør det enklere for utvalget å holde oversikten over forhåndsbetalinger. I Vipps-appen, velg "Betal" og søk opp "Bedriftssykling (#135046)". Velg "Karusell", og skriv inn navnet ditt under kundeinformasjon.
 
 De som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte Vipps, kan be om instruksjoner for bankoverføring ved å kontakte utvalget på sykkel@prosjekt.org.

Brukeroppretting
 -----------------------------
 
 De som har forhåndsbetalt sesongen får anledning til å forhåndspåmelde seg via resultatservicen. For å få til dette opprettes det en bruker per person som benyttes til personlig forhåndspåmelding til rittene. De som har bruker fra i fjor kan fortsette å bruke denne. For gjennomføring av selve forhåndspåmeldingen før rittene må vi lage brukernavn til alle som ikke har fra i fjor. Er du ny i år, eller ikke forhåndsbetalt i fjor, send brukernavn og den epost-adressen du vil at vi skal bruke (hvis det er en annen enn du sender fra) til sykkel@prosjekt.org. Når bruker er opprettet kan en sette passord selv ved å bestille "resettings-lenke" fra resultatservicen. Utenom forhåndspåmelding har ikke brukernavn på resultatservicen noen funksjon.


 Forhåndspåmelding
 -----------------------------
 
 For de som har forhåndsbetalt karusellen 2019 er det åpnet forhåndspåmelding på resultatservicen fra kl 12 søndag før rittet. Denne er åpen til klokken 12 på rittdagen. Det er fritt valg av startnummer, og dersom en trenger å melde seg av igjen kan dette gjøres på samme side. Hvis du ikke har tenkt å bruke startnummeret oppfordrer vi deg om å melde deg av rittet igjen før kl 12 på rittdagen. De som forhåndspåmelder seg og ikke bruker startnummeret de har reservert to ganger eller mer i løpet av sesongen vil få stengt tilgangen til forhåndspåmelding i en periode på fem ritt. Utvalget holder muligheten åpen til å justere på ordningen i løpet av sesongen dersom det blir nødvendig.

Det er store krav som stilles av myndighetene for å få lov til å arrangere sykkelritt på vei. Dette betyr utarbeidelse av omfattende søknader og planer i god tid før sesongstart og ikke minst at det må skaffes både stasjonær- og løypevakter til alle ritt. Hvor mange avhenger av risikoen/traseen.


Løypevakter blir kvalifisert gjennom et nettbasert kurs, mens stasjonærvakter må ha et klasseromskurs som går over en hel kveld. I 2018 ble flere ritt avlyst fordi man ikke hadde nok vakter. Dette håper utvalget å unngå i 2019 ved at flere av deltagerne gjennomfører de nødvendige kurs og stiller opp som vakter!


For å motivere deltakerne ekstra til å være vakt/arrangør er det gavekort på Hank Sport i premie for de som oppfyller betingelsene. I tillegg til å delta på nok ritt må man har stilt som vakt/arrangør!


Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets er arrangør av sykkelkarusellen. Det praktiske arbeidet utføres i stor grad av sykkelutvalget, som "velges" på et årlig møte for deltakerne i karusellen.

Utvalget består av:
Geir Møllegaard, leder
Bjørn Ove Grøtan
Ingar Saltvik
Bjørn Ottar Lervik
Tor Urdalen


Referat fra årsmøte for 2018 er avholdt, og referat kan lastes ned her: Ref-årsmøte2018.pdf Arrangement

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket