Padelserie Trondheim

Padelserie Trondheim


Arrangør: Midt-Norge Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 21.09.2023 23:00

Tid


Sted

Vis kart

Pris

Påmelding fra kr 3 512,00 inkl. avgifter

Padelserien Trondheim høst 2023

Spillet er lett å lære, de aller fleste opplever rask framgang og det kan være du blir bitt av basillen. 


Tid og sted

18.30-23.00 på søndager hos HitPadel Vestre Rosten 77, 7075 TILLER

Oppstart og varighet

Oppstart søndag 24.september. Seriens lengde vil variere utfra antall påmeldte lag og om det er mange nok lag deler vi opp i divisjoner. Kampene varer opptil 90 minutter. 

Hvem kan delta

Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner

Mix (ingen krav til kjønnssammensetning). Er det nok lag deles det opp i flere divisjoner, vurdert ut fra antall lag, opptil fire divisjoner.

Priser 

Medlemspris: (Bedriftsidrettslag) kr 3500

Ikke-medlem: (vennelag og andre bedrifter) kr 4000

Påmelding

Lag som har deltatt før kan melde seg inn direkte i TA: https://ta.nif.no/Tournament

Nye lag melder seg inn via påmeldingsknappen


Påmeldingsfrist 20.september kl 13.

Kampreglement og spilleregler
Spilles to mot to, men hvert lag kan bestå av flere spillere.
Et lag kan benytte inntil 4 spillere i hver kamp. En spiller kan ikke spille på flere lag. En kamp varer i 90 minutter.
Les mer om våre spilleregler her:

Reglement - padel 2023.pdf

Poengsystem

  • Det telles likt som i tennis. 15 / 30 / 40 / game. Set vinnes av laget som først får 6 game. Set må vinnes med 2 game. 
  • Ved 6-6 i game spilles tie-break, først til 7 poeng. 
  • Det spilles best av 3 sett.

Spilleplan, tabell og resultater

Lagene fordeles basert på tilbakemeldinger i påmeldingsskjema og evt. tidligere resultater. De to beste lagene fra hver divisjon i vårsemesteret er sikret opprykk. Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart. Spilleplan og resultater på web finner du etterhvert her.

NIF`s Regelverk

Vi er underlagt NIF`s regelverk om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.


Premiering

Pokal til 1. plass. 

Bøter og gebyr

Deltakeravgiften vil ikke bli refundert ved trekking av laget etter at laget er påmeldt. I tillegg blir det fakturert 1500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen da dette medfører mye ekstra jobb for administrasjonen. Bot på kr 1000 blir fakturert til laget for å ikke møte til kamp uten å varsle administrasjonen og motstanderlaget innen 2 døgn før kampen skal avvikles. Dette er for å få best og mest mulig spill for alle. 

Kontaktperson

Andrea Rikstad Hagstrøm: mobil 99012514, andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.