Padelserie Stjørdal, vår 2023

Padelserie Stjørdal, vår 2023


Arrangør: Midt-Norge Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 02.03.2023 23:30

Tid


Pris

Påmelding fra kr 3 012,00 inkl. avgifter

Bedriftsidrettens padelserie, Stjørdal vår 23


Spillet er lett å lære, de aller fleste opplever rask framgang og det er lett å bli bitt av basillen når man først har prøvd.


Tid og sted


Tirsdager kl 18.00-22.30, Just padel


Oppstart og varighet


Tirsdag 7.mars. Serien vil variere utfra antall påmeldte lag og om det er mange nok lag deler vi opp i divisjoner.


Hvem kan delta


Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).


Klasse og divisjoner


Mix (ingen krav til kjønnssammensetning)


Priser :


- Medlem (bedriftsidrettslag) kr 3000


- Ikke medlem: kr 4000


Kampreglement og spilleregler


Man spiller to mot to, men man kan kan være opp til flere spillere per lag.


Et lag kan benytte inntil 4 spillere på hver kamp. En spiller kan ikke spille på flere lag. En kamp varer i 90 minutter.


Les mer om våre spilleregler her: Reglement Padel


Premiering


Pokal til 1. 2. og 3. plass


Spilleplan, tabell og resultater


Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart. Spilleplan og resultater på web finner du her.


Bøter og gebyr


Deltakeravgiften vil ikke bli refundert ved trekking av laget etter at laget er påmeldt. I tillegg blir det fakturert 1500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen da dette medfører mye ekstra jobb for administrasjonen. Bot på kr 1000 blir fakturert til laget for å ikke møte til kamp uten å varsle administrasjonen og motstanderlaget innen 2 døgn før kampen skal avvikles. Dette er for å få best og mest mulig spill for alle. 


NIF`s Regelverk


Vi er underlagt NIF`s regelverk om fairplay og doping.


Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.


Kampene varer i 90 minutter. 


Kontaktperson


Andrea Rikstad Hagstrøm: mobil 99012514, andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.