Bedriftsvolleyball Verdal 2021-2022

Bedriftsvolleyball Verdal 2021-2022


Arrangør: Midt-Norge Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 11.10.2021 17:30

Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 4000,-

Bedriftvolleyballsesongen Verdal 2021-2022!

Vi starter opp med seriespill tirsdag 19. oktober (uke 42).  Bedriftsserien er en mixserie som spilles på tirsdager kl 20.00 til 22.00 i Verdalshallen. Vi har spillefri i skoleferiene og antall kamper og varighet av serien avhenger av hvor mange lag som vil delta. Men vi bruker å spille til rundt vinterfeiren og evt ta en miniserie etterpå. 

Regelverk: Det spilles mix (både damer og herrer). Lagene er ansvarlig for å ha forsikring selv. Et volleyball lag består av inntil 6 spillere på banen samtidig. Minimum 2 spillere kan utgjøre et lag. Bedriftsserien vår er for mix-lag som vil si at det skal være spillere av begge kjønn på banen. Det er tillatt med inntil 4 herrer på banen samtidig. Netthøyden for mixlag er 2,34 m. Kampene spilles "best av 3 sett". Alle laga har sekretæroppdrag som består av rigging av nett og føring av kampskjema. Lagene dømmer selv. Bedriftsvolleyball skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Så fairplay står i fokus. Vi er underlagt NIF`s dopingreglement. Lagene er ansvarlig for å ha forsikring selv. Gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen er på 1000 kr. Ikke møte til kamp gir gebyr på 500 kr om man ikke sier ifra innen to døgn før kampen avvikles. Det skal da sies ifra til motstanderlaget og utvalgsleder Ronni Digre Berntzen Ronni.Digre.Berntzen@kvaerner.com. Vi ønsker minst mulig omberamming for det er det beste for alle lag. Vi bruker innesko som ikke sverter og vi rydder etter oss i Verdalshallen. Har ikke din bedrift mange nok ansatte, så slå dere sammen med en annen bedrift. Logistikk rundt dette kan vi være behjelpelige med.

Deltageravgift: 
Medlemspris: Kr 4000,- (+ 14 kr i fakturagebyr) pr lag som har bedriftsidrettslag
Ikke-medlem: Kr 5450,- (+ 14 kr i faktuagebyr) pr lag som ikke har bedriftidrettslag. (Inkludert i prisen er det en tilknytningavgift på 1450kr)

Ved påmelding velg FAKTURA for å unngå kortgebyr! 

Ved påmelding er den som melder på laget kontaktperson og økonomisk ansvarlig. Ved eventuelt avlyst seriespill grunnet covid vil deltageravgiften automatisk overføres til neste sesong. Deltageravgiften inkluderer halleie, dommerutgifter, premier og serieadministrasjon - og vi prøver å holde prisene så lave som mulig.

Smittevern: Alle som deltar er forpliktet til å forholde seg til myndighetens smittevernregler til enhver tid, både nasjonalt og lokalt. Hold avstand når du kan og vi sunn fornuft. Er du syk eller har symptomer så holder du seg hjemme. God håndhygiene er prioritert.

Terminliste og tabell: Spilleplan sendes til lagleder og legges ut på nettsidene før seriestart. Resultater og tabell legges forløpende ut på kretsens hjemmeside. Alle laga har ansvar for rigging av nett og føring av kampskjema. Lagene dømmer selv. Resultatene finner du her 

 Påmeldingsfristen er 27. september!

Spørsmål rettes til volleyballutvalgsleder Ronni Bentzen 
eller kretsen ved Ragnhild Dullum Knudsen: 90724818


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Midt-Norge Bedriftsidrettskrets