Kretsting Midt-Norge Bedriftsidrettskrets

Postet av Andrea Rikstad Hagstrøm den 17. Mar 2022


Innkalling til Kretsting Midt-Norge Bedriftsidrettskrets


Styret i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets kaller med dette inn til Kretsting 24. april 2022.

Tid: Søndag 24. april 2022 - klokken 1930 Sted: Elektronisk via Teams

Kretstingets representanter skal være sammensatt ihht til NIFs lov § 2.4 og § 15 i Lov for Midt Norge Bedriftsidrettskrets. (Kjønnsammensetting og representasjonsrett).

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til kretstinget: a) Styret

(2)

b) Resentasjonsberettiget bedriftsidrettslag.
c) Møteberettigetekomité/utvalg,isakersomliggerinnenforsittarbeidsområde

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særkretstinget: a) Kretsens styre.
b) Inntil 2 representanter fra hvert av kretsens idrettsutvalg.
c) Inntil 3 representanter fra områdestyrer

d) Inntil 2 representanter fra sonestyrer/utvalg
e) Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

- Inntil 50 medlemmer: 2 representanter. - Fra 51 medlemmer: 3 representante

På grunn av at tinget gjennomføres elektronisk - må det enkelte delegat meldes inn på forhånd, og da senest innen Fredag 22.April klokken 1200.
Dette gjøres til: 
la@bedriftsidrett.no

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget - må være kretsen i hende minimum 14 dager før tinget. Forslag sendes til la@bedriftsidrett.no.

Fullstendig saksliste vil bli offentliggjort på kretsens hjemmeside en uke før tinget.

Med hilsen
Styret Midt Norge Bedriftsidrettskrets

Øystein Holten Lars Anders Helgemo Kretsleder Daglig Leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Andrea Rikstad Hagstrøm