Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

ForsikringAmerican International Group, Inc. (AIG) er et av verdens ledende forsikringsselskaper med kunder i over 130 land. AIG forsikrer bedrifter og privatpersoner over hele verden mot skade gjennom et av bransjens mest omfattende skadeforsikringsnettverk.


De fleste bedrifter har forsikringsordninger, men ikke alle dekker bedriftsidrett. Bedriftsidrettens ulykkesforsikring er en god forsikring ved ulykker som inntreffer på idrettsbanen. Erstatning som følge av ulykkesskade kommer i tillegg til eventuelle andre forsikringer du måtte ha.

Lagsforsikring for fellesskapet
Lagsforsikringen dekker samtlige personer som spiller på laget, under trening og kamper arrangert av Bedriftsidretten eller våre medlemslag. Alle lag i samme seriesystem må være dekket separat. For eksempel må bedriftens 1.- og 2.-lag ha hver sin ulykkesforsikring.

Individuell fritidsforsikring
Den individuelle fritidsforsikringen gjelder for personer som utøver andre bedriftsidretter enn de som omfattes av lagsforsikringen. Ulykkesforsikringen dekker ulykker i forbindelse med bedriftsidrett, samt ulykker som inntreffer i fritiden.
 
Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for samtlige aktive utøvere i medlemslag tilknyttet Bedriftsidretten (Norges Bedriftsidrettsforbund), som tegner forsikring for lag eller individuell forsikring.  Lagene må angi på bestillingen og innbetalingen hvilken lagidrett forsikringen omfatter. 
Den individuelle utøveren fyller ut på bestillingsskjema for individuell forsikring.  Husk å angi navn på utøver/lag på innbetalingen.

Når og hvor forsikringen gjelder
Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt Bedriftsidretten mottar bestillingen og innbetalt forsikringspremie innen 7 dager. Forsikringen varer i ett år. Denne gjelder under organisert trening og seriespill, cuper og kamper arrangert av Bedriftsidretten eller våre bedriftsidrettslag. Forsikringer omfatter også direktereiser til og fra aktiviteter som nevnt ovenfor. 


BESTILL FORSIKRING, klikk her

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO